کد خبر:163913998
پ
163913998

در قالب طرح گوزل تبریزیم انجام شد؛

تولید گل و گیاه در گلخانه شهرداری منطقه ۱ تبریز

توسط امور فضای سبز شهرداری منطقه۱ تبریز تولید گل و گیاه مورد نیاز در گلخانه این منطقه انجام شد.

  • news/163913998/gallery/original.jpg
  • news/163913998/gallery/original.jpg

به گزارش تبریز برخط ، با توجه به اقدامات اجرائی جهت رفع نیازهای حوزه فضای سبز و خود کفائی منطقه و مدیریت منابع مالی در این خصوص، برنامه های دقیقی توسط کارشناسان فضای سبز و کشاورزی در این منطقه تدوین و اجرائی شد که ماحصل آن ایجاد گلخانه و تولید انواع گل و گیاه در آن بود.

تولید گل و گیاه طی مراحل کامل باعث جلوگیری از صرف هزینه های گذاف در این حوزه شده است و به راحتی امکان تولیدات بیشتر بر حسب نیاز منطقه امکان پذیر است.

هم اکنون تولید گیاه عسلی سفید همزمان با اجرای طرح گوزل تبریزیم، در گلخانه منطقه ۱ انجام می شود.

ال جی