کد خبر:164348476
پ
164348476

برگزاری کارگاه آموزش شهروندی ترافیک برای کودکان

از سوی شهرداری منطقه ۲ تبریز کارگاه آموزش شهروندی ترافیک، برای هنرجویان کودک مراکز فرهنگی این منطقه برگزار شد.

  • news/164348476/gallery/original.jpg
  • news/164348476/gallery/original.jpg

به گزارش تبریز برخط ،از سوی حوزه فرهنگی اجتماعی منطقه، برای کودکان و خردسالان هنرجوی مراکز فرهنگی این شهرداری، کارگاه آموزش شهروندی با محوریت "ترافیک و حمل و نقل" در سرای محله زعفرانیه، برگزار شد.

در این کارگاه سر فصل هایی از قبیل آشنایی با تابلوهای شهری، استفاده از دوچرخه برای جلوگیری از ترافیک، استفاده از پارکینگ جهت کاهش بار ترافیک شهری و... توسط کارشناس مربوطه، به کودکان توضیحاتی ارائه شد.

ال جی