کد خبر:164022106
پ
164022106

استمرار "طرح استقبال از بهار" با پاکسازی قطعات خالی حوزه شهرداری منطقه ۲

"طرح استقبال از بهار" با پاکسازی کلیه قطعات خالی و امحای آگهی های تاریخ گذشته، به طور مستمر در حوزه شهرداری منطقه ۲ تبریز در حال اجراست.

  • news/164022106/gallery/original.jpg

به گزارش تبریز برخط ، در تداوم پاکسازی اساسی سطح حوزه از سوی نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری منطقه۲، تنظیف قطعات خالی و امحای آگهی های تاریخ گذشته، رنگ آمیزی میله های ترافیکی و جداول، رفت و روب مسیرها و... در قالب "طرح استقبال از بهار" همچنان بطور مستمر در حال اجراست.

در همین راستا، توسط نیروهای خدمات شهری منطقه ۲ کلیه قطعات خالی کوی سهند ائل گلی و تمامی فرعی های این کوی از حیث زباله و نخاله پاکسازی شده و تمامی آگهی های تاریخ گذشته امحاء گردید.

همسو با این فعالیت، همچنین رنگ آمیزی میله های ترافیکی و جداول حوزه شهرداری منطقه ۲ در نقاط مورد نیاز به اجرا درآمد و ادامه فعالیت برای پاکسازی معابر، در کوی مرکب ساز دادگستری، جاده فتح آباد و در میدان دانش زعفرانیه تا ایستگاه مسجد در هر دو باند مسیر و در فرعی های منتهی به میدان دانش، مورد رفت و روب اساسی قرار گرفت.  

ال جی